PRAVILNIK FESTIVALA

Star Film Fest – Pravilnik Festivala

 

ČLANAK 1. / Opće postavke

Star Film Fest je međunarodni filmski festival mladih autora/reditelja koji se održava od 29.-31.08. 2019., u Sisku, Hrvatska.

Cilj festivala je približiti gledateljima i stručnoj publici različite vrste filmova mladih autora kroz ovu vizualnu umjetnost, istovremeno stvarajući mjesto gdje će filmski profesionalci i amateri razmjenjivati kreativne ideje, te im pruža mogućnost da predstave svoje projekte i pronađu inspiraciju za nove.

 

ČLANAK 2. / Program

Program festivala sastoji se od dvije kategorije:

  1. natjecateljska selekcija (selekcija kratkih filmova iz cijelog svijeta)
  2. panorama (specijalni tematski programi).

 

ČLANAK 3. / Uvjeti prijave

Filmove za natjecateljski dio programa mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela s pravima za zastupanje filmova.

Na festival svoje filmove mogu prijaviti osobe koje imaju najmanje 18 godina i koje nisu starije od 35 godina (u trenutku godine proizvodnje filma).

Prijaviti se mogu dokumentarni, igrani, eksperimentalni, animirani i industrijski filmovi, pri čemu film mora biti produciran u protekle dvije godine (1.1.2017.).

Prijave se otvaraju 01.02.2019., a krajnji rok za prijavu filmova je 15.05.2019. godine.

Organizator zadržava pravo pozivanja filmova izvan spomenutih rokova.
Filmovi se prijavljuju putem online aplikacije, na internetskoj stranici festivala (link), preko FilmFreeway platforme, ili putem pošte, slanjem popunjenog prijavnog formulara zajedno sa DVD-om, na adresu:

 

Star Film Fest
Kino klub Sisak
Radnička 114
44 000 Sisak  
Hrvatska/Croatia

Online prijave su besplatne, dok troškove prijave poslane putem pošte snosi pošiljatelj. 

 

Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske titlove. Najviše se može prijaviti dva filma istog autora/reditelja.

 

Redatelj ili osoba ovlaštena za prijavljivanje filma/filmova obvezuje se da neće povući film s Festivala nakon objavljivanja službenog programa, što je obično do 35 dana prije početka festivala.
Potpisom na prijavnici prihvaća se Pravilnik Festivala.

Ukoliko je film nagrađen na Star Film Festu, redatelj, producent i distributer nagrađenih filmova obvezuju se da će spomenuti nagradu u službenim i promotivnim materijalima, kao i tijekom distribucije filma.

 

ČLANAK 4. / Slanje filmova

 

Filmove treba poslati na sljedeću adresu:
Star Film Fest
Kino klub Sisak
Radnička 114
44 000 Sisak  
Hrvatska/Croatia

Na pošiljci treba biti jasno naznačeno: “Bez komercijalne vrijednosti”. Trošak slanja snosi pošiljatelj.
Ako se pošiljka šalje hitnom dostavom, na pošiljci treba naznačiti da pošiljatelj pokriva  troškove dostave i uvoznih naknada. Star Film Fest je odgovoran za pohranu i osiguranje filmskih kopija samo za vrijeme otkad je pošiljka preuzeta do trenutka kad je poslana.

 

ČLANAK 5. / Izbor i projekcije

 

Broj filmova izabranih za prikazivanje u jednom od navedenih programa ovisi o duljini pojedinačnih filmova. Svaki od odabranih filmova prikazat će se tijekom festivala najviše dva puta. 

Prijavljeni filmovi ne smiju biti duži od 25 minuta!

 

Sve audiovizualne snimke prijavljenih filmova (screeneri) ostaju u arhivi Star Film Festa u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe. Zbog lakšeg pohranjivanja, filmovi mogu biti uneseni i u digitalnu bazu podataka.

U svrhu promocije nagrađenih filmova i samog festivala, Festival zadržava pravo prikazivanja nagrađenih filmova u svrhe KKS-a u Hrvatskoj, bez posebne naknade, ali uz obavještavanje vlasnika prava i autora/redatelja.

 

ČLANAK 6. / Nagrade

Službene nagrade Star Film Festa su:

 

Natjecateljska selekcija:

IME GENERALNOG SPONZORA  – za najbolji industrijski film

ZVIJEZDA – za najbolji dokumentarni film

ZVIJEZDA – za najbolji igrani film

ZVIJEZDA – za najbolji eksperimentalni film                                                                                                              

ZVIJEZDA – za najbolji animirani film

 

Specijalne nagrade :

Specijalna zvijezdica – za najbolji film po ocjeni publike

Specijalna zvijezdica – najbolji regionalni film (Regija Balkana)

Specijalna zvijezdica – najbolja montaža

Specijalna zvijezdica – najbolja fotografija (kamera)

 

Službene nagrade sastoje se od statue, diplome i sponzorskih poklona.
Posebne nagrade mogu dodijeliti Festival, stručna tijela, profesionalne organizacije, nevladine organizacije, mediji itd. *Žiri ima pravo da, uz konzultacije sa direktorom festivala, dodijeli najviše još jednu nagradu za dramaturška ili tehnička dostignuća u filmu.

 

ČLANAK 7. / Žiri

Žiri se u ocjenjivanju filmova rukovodi vlastitim kriterijima, a u svom radu slijede Pravilnik rada žirija i Pravilnik Festivala. Dobitnik nagrade publike bira se na osnovi prosječne ocjene koju daje publika nakon svake projekcije.

ČLANAK 8. / Press materijali i pošiljke

S prijavnicom je potrebno poslati sljedeće materijale:

• kratak sinopsis filma na engleskom i hrvatskom (samo za zemlje hrvatskog govornog područja) jeziku                       

• najmanje 3 fotografije iz filma, kvalitete prilagođene za tisak                                                                                                  

• fotografiju i biografiju sa filmografijom redatelja s navedenom godinom rođenja                                                              

• promotivni materijal (press paketi, plakati itd.)

 

Potpisom ili potvrdom na prijavnici Festival se ovlašćuje za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala, na internetu, kao i za potrebe promocije.

Festival se ujedno ovlašćuje da, u promotivne svrhe, može objaviti trailer ili insert iz filma u maksimalnom trajanju do tri minute.

Odabrani materijali neće se vratiti pošiljatelju.

Festival zadržava pravo odbijanja filmova loše tehničke kvalitete koja bi mogle uzrokovati probleme tijekom prikazivanja.

Potpisom na prijavnici producent ili redatelj prihvaćaju pravila Star Film Festa i jamče za točnost navedenih podataka.

 

ČLANAK 9. / Smještaj i akreditacije

Ako mu sredstva dopuštaju, organizator može pozvati redatelja ili predstavnika filma te mu pokriti troškove puta i/ili smještaja.

Autori svih prikazanih filmova pozvani su na sudjelovanje na festivalu. Prijave li se na vrijeme (mjesec dana prije početka Festivala), Festival će im osigurati sve potrebne akreditacije te promociju njihova filma koju mu dopuštaju raspoloživi resursi.

 

ČLANAK 10. / Organizator

Organizator Star Film Festa je Kino klub Sisak, nevladina i neprofitna udruga.

Kino klub Sisak
Radnička 114
44 000
Hrvatska/ Croatia

Tel: +385 99 591 5656
mail: info@sfilmfest.com

matija@kks.hr
web: www.sfilmfest.com   

 

ČLANAK 11. / Završne odredbe

Ovaj je Pravilnik napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Pravilnik prihvaćaju svi sudionici festivala. U slučaju nejasnoća pri tumačenju teksta, kao polazište se uzima hrvatska verzija. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu sa Statutom organizatora. U slučaju spora, za sva pitanja vezana uz festival nadležan je isključivo stvarno nadležni sud u Sisku. Direktor Festivala ima diskrecijsko pravo odluke i rješavanja slučajeva koji nisu spomenuti u ovom pravilniku.