PRAVILNIK FESTIVALA

Star Film Fest – Pravilnik Festivala

 

ČLANAK 1. / Opće postavke

Star Film Fest je međunarodni filmski festival mladih koji se održava od 30. kolovoza do 1. rujna 2018. godine.

Cilj festivala je približiti gledateljima i stručnoj publici različite vrste filmova mladih redatelja kroz filmsku produkciju, istovremeno stvarajući mjesto gdje će filmski profesionalci razmjenjivati kreativne ideje za buduće projekte.

 

ČLANAK 2. / Program

Program festivala sastoji se od: natjecateljskog i službenog (specijalni tematski programi).

 

ČLANAK 3. / Uvjeti prijave

Filmove za natjecateljski dio programa mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela s pravima za zastupanje filmova.

Na festival svoje filmove mogu prijaviti osobe koje imaju najmanje 18 godina i koje nisu starije od 35.

Prijaviti se mogu dokumentarni, igrani, eksperimentalni,animirani i industrijski filmovi, pri čemu film ne smije biti stariji od 2016. godine.

Krajnji rok za prijavu filmova 10. lipnja 2018.

Organizator zadržava pravo pozivanja filmova izvan spomenutih rokova.
Filmovi se prijavljuju online, na internetskoj stranici festivala (link) ili na DVD-u.
Prijava filma se ne naplaćuje. Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske titlove.

Redatelj ili osoba ovlaštena za podnošenje filma obvezuje se da neće povući film s Festivala nakon objavljivanja službenog programa, što je obično do 35 dana prije početka festivala.
Potpisom na prijavnici prihvaća se Pravilnik Festivala.

 

 

 

Ukoliko je film nagrađen na Star Film Festu, redatelj, producent i distributer nagrađenih filmova obvezuju se da će spomenuti nagradu u službenim i promotivnim materijalima, kao i tijekom distribucije filma.

 

ČLANAK 4. / Slanje filmova

Filmove treba poslati na sljedeću adresu:
Star Film Fest
Kino klub Sisak
Radnička 114
44 000 Sisak  
Hrvatska/Croatia

Na pošiljci treba biti jasno naznačeno: “Bez komercijalne vrijednosti”.

Trošak slanja snosi pošiljatelj.
Ako se pošiljka šalje hitnom dostavom, na pošiljci treba naznačiti da pošiljatelj pokriva  troškove dostave i uvoznih naknada.
Star Film Fest je odgovoran za pohranu i osiguranje filmskih kopija samo za vrijeme otkad je pošiljka preuzeta do trenutka kad je poslana.

 

ČLANAK 5. / Izbor i projekcije

Broj filmova izabranih za prikazivanje u pojedinom programu ovisi o duljini pojedinačnih filmova. Svaki od odabranih filmova prikazat će se tijekom festivala najviše dva puta. Prijavljeni filmovi ne smiju biti duži od 25 minuta!

 


Sve audiovizualne snimke prijavljenih filmova (screeneri) ostaju u arhivi Star Film Festa u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe. Zbog lakšeg pohranjivanja, filmovi mogu biti uneseni i u digitalnu bazu podataka.

U svrhu promocije nagrađenih filmova i samog festivala, Festival zadržava pravo prikazivanja nagrađenih filmova u svrhe KKS-a u Hrvatskoj, bez posebne naknade, ali uz obavještavanje vlasnika prava.

 

ČLANAK 6. / Nagrade

Službene nagrade Star Film Festa su:

Natjecateljaska konkurencija
IME GENERALNOG SPONZORA  – za najbolji  industrijski film
ZVIJEZDA – za najbolji dokumentarni film
ZVIJEZDA – za najbolji igrani film
ZVIJEZDA – za najbolji eksperimentalni film

ZVIJEZDA- za najbolji animirani film

 

Posebna nagrada :

ZVIJEZDA – za najbolji film po ocjeni publike

Službene nagrade sastoje se od statue, diplome i sponzorskih poklona.
Posebne nagrade mogu dodijeliti Festival, stručna tijela, profesionalne organizacije, nevladine organizacije, mediji itd.

 

ČLANAK 7. / Žiriji

Žiri se u ocjenjivanju filmova rukovodi vlastitim kriterijima, a u svom radu slijede Pravilnik rada žirija i Pravilnik Festivala.

Dobitnik nagrade publike bira se na osnovi prosječne ocjene koju daje publika nakon svake projekcije.

ČLANAK 8. / Press materijali i pošiljke

S prijavnicom je potrebno poslati sljedeće materijale:

• kratak sinopsis filma na engleskom/hrvatskom jeziku

  • najmanje 3 fotografije iz filma, kvalitete prilagođene za tisak
    • fotografiju i biografiju redatelja s navedenom godinom rođenja (zbog kandidiranja za nagradu za najbolji film kategorije)
    • promotivni materijal (press paketi, plakati itd.)

    Potpisom ili potvrdom na prijavnici Festival se ovlašćuje za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala, na internetu, kao i za potrebe promocije.

    Festival se ujedno ovlašćuje da, u promotivne svrhe, može objaviti trailer ili insert iz filma u maksimalnom trajanju do tri minute.

Odabrani materijali neće se vratiti pošiljatelju.

Festival zadržava pravo odbijanja filmova loše tehničke kvalitete koja bi mogle uzrokovati probleme tijekom prikazivanja.

Potpisom na prijavnici producent ili redatelj prihvaćaju pravila Star Film Festa i jamče za točnost navedenih podataka.

 

ČLANAK 9. / Smještaj i akreditacije

Ako mu sredstva dopuštaju, organizator može pozvati redatelja ili predstavnika filma te mu pokriti troškove puta i/ili smještaja.

Autori svih prikazanih filmova pozvani su na sudjelovanje na festivalu. Prijave li se na vrijeme (mjesec dana prije početka Festivala), Festival će im osigurati sve potrebne akreditacije te promociju njihova filma koju mu dopuštaju raspoloživi resursi.

 

ČLANAK 10. / Organizator

Organizator Star Film Festa je Kino klub Sisak, nevladina i neprofitna udruga.

Kino klub Sisak
Radnička 114
44 000
Hrvatska/ Croatia

Tel: +385 99 591 5656
mail: info@sfilmfest.com

matija@kks.hr
web: www.sfilmfest.com   

ČLANAK 11. / Završne odredbe

Ovaj je Pravilnik napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Pravilnik prihvaćaju svi sudionici festivala. U slučaju nejasnoća pri tumačenju teksta, kao polazište se uzima hrvatska verzija. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu sa Statutom organizatora. U slučaju spora, za sva pitanja vezana uz festival nadležan je isključivo stvarno nadležni sud u Sisku. Direktor Festivala ima diskrecijsko pravo odluke i rješavanja slučajeva koji nisu spomenuti u ovom pravilniku.